Säkerhetsbesiktning och systematiskt brandskyddsarbete

En brandsäkerhetsinspektör utför noggranna kontroller av ditt hem eller byggnad för att se alla boende skyddas från de brand risker som går att förebygga. De kommer att tydligt beskriva och överlämna en rapport till dig om du misslyckas med deras säkerhetsbesiktning. Säkerhetsinspektören kontrollerar noggrant så att ett systematiskt brandskyddsarbete följs och uppdateras kontinuerligt eftersom det är ett ständigt pågående arbete.

Som namnet anger, handlar en brandsäkerhetsinspektörs jobb främst om att se ditt hem eller bostad är i överensstämmelse med ditt läns koder gällande eld reglering. Merparten av tiden, genomgår brandmän en kompletterande utbildning för att bli en certifierade brandsäkerhetsinspektörer. Det slutliga målet, oavsett vilken utbildning en brandsäkerhets inspektör genomgår, är att se ett hem eller företag är säker från möjligheten genom att förebygga bränder och att utrustningen och planering är på plats för att minimera risk för liv och egendom om en brand skulle uppstå av någon anledning.

Detta förebyggs under en säkerhetsbesiktning som i ett led av det systematiska brandskyddsarbetet. En brandsäkerhetsinspektör utför vanligen en grundlig inspektion av ett hus eller företag för att se till att huset har lämpligt antal larm och brandsläckare beroende på hur många våningar hemmet har och ser till att varje objekt är funktionell under deras säkerhetsbesiktning. Enligt lag måste en säkerhetsbesiktning ske för hyresfastigheter där man måste se till att brandsläckare och larm finns. Även företag inspekteras noggrant och ett starkt exempel på detta är företag inom restaurangbranschen eftersom där finns väldigt många brandfaror såsom, grillar, fritöser, stekbord med mera.

Ansulex är en av de mest populära släckanläggningarna för restauranger och gatukök. är En brandsäkerhets inspektör tittar också på ledningar i en byggnad att se till att inga utsatta ledningar som kan vara potentiellt farliga och orsaka en framtida brand. El föreskrifter inkluderar förordningar, till exempel avstånd mellan ledningar och objekt, till exempel skåp och tak locket. Alla elektriska ledningar bör också isoleras med gummi och de flesta områden måste jordas ordentligt för att säkerställa din brandsäkerhet något som även är viktigt att kontrollera på Ansulex systemen. Detta är några av de saker som noggrant kollas upp under en säkerhetsbesiktning.

Posted in Brand & Säkerhet | Comments Off on Säkerhetsbesiktning och systematiskt brandskyddsarbete