Kategori: Uncategorized

Hur går betongåtervinning till?

Det produceras årligen flertalet miljarder kubikmeter med betong i världen, varav 50 miljoner inte används på byggplatserna. Denna restbetong blir istället till avfall och utgör merkostnader inom byggbranschen. Det kostar idag stora pengar att hantera restbetongen och återvinningen av denna betong för att skapa ny betong, sker i en väldigt liten skala.

Det har numera lanserats system som omvandlar våt restbetong till torr ballast på kemisk väg, som sedan används för att producera ny betong. Man forslar sedan betongen vidare till betongblandarverket, med hjälp av ett fordon som under färden roterar betongen. Den ballast som blir återstoden i processen är torr, varför inget slam eller föroreningar förekommer efter hanteringen och lagringen av restbetongen.

Detta system är beprövat vid ett flertal anläggningar i Norden för betongåtervinning. Det resultat som påvisats är gott, varför denna lösning är att rekommendera inför framtiden.

Naturvårdsverkets syn på betongåtervinningen.

Sex år framåt i tiden, från idag räknat, skall enligt EU-direktiven alltmer bygg-och rivningsavfall bli återvunnet. Detta gör att det ställs stora krav på byggbranschen och då framför allt inom betongåtervinning, vilket kräver en förbättring. Många menar att det kan återvinnas mera betong i en högre grad än vad som görs idag.

Problemet är bara att betongåtervinning kan medföra miljöfarligt avfall enligt Naturvårdsverket, som ställer stora krav på en minskning av detta. Kraven är dock alltför stränga, då det tillåtna värdet av miljöfarliga ämnen och föroreningar är mycket låga vid en betongåtervinning. Riktlinjerna för denna typ av återvinning får därför anses vara alltför diffusa, då handbokens text anser att det avfall som blir kvar, bara får utgöra en ringa miljörisk. Den tar inte tillräcklig hänsyn till den totala återvinningsprocessen ur miljösynpunkt. Detta avser koldioxidutsläppet vid transporten av avfallet. Dessutom gäller det restmaterialet bergkross som skall användas såsom fyllnadsmaterial.

Uncategorized | Comments Off on Uncategorized

En bra körskola i Linköping

När du är miljömedveten och samtidigt söker en bra körskola i Linköping, finns det egentligen inte så där väldigt många skolor att välja emellan. Naturligtvis börjar alltfler körskolor gå över till miljövänliga fordon, men utan att utbilda sina elever i en miljövänlig körning, kommer inte detta att räcka långt. Söker du dessutom en körskola i Linköping med många års erfarenhet som har varit med såsom en av de äldsta i branschen, så blir genast urvalet ännu mindre.

Lägger du sedan till att denna körskola i Linköping ska kunna ge utbildning för alla former av fordon och typer av körningar, har du i stort sett bara ett val kvar. Det är därför som så många väljer Magnusons Trafikskola i Linköping med hemsidan www.magnusons.se, som sin skola när det gäller körkortsutbildning.

Detta är Magnussons körskola i Linköping.

Magnusons Trafikskola är en körskola med en lång erfarenhet och kunskap när det gäller alla typer av körkortsutbildningar. När du väljer att ta dina körlektioner och teorin hos Magnussons Trafikskola, väljer du en körskola i Linköping där du verkligen får en gedigen utbildning. Detta gör att du med en stor säkerhet och en god kunskap kommer att kunna framföra ditt fordon i trafiken väl efter godkänd uppkörning.

Såsom seriös körskola i Linköping, strävar Magnusons Trafikskola efter att utbilda sina elever i en miljövänlig körning. Du får även veta hur viktigt det är att ha kontroll över dina fordons utsläpp av miljöfarliga ämnen, samt kännedom om hur viktigt det kan vara att välja ett fordon med en låg miljöpåverkan. Allt detta ingår i de olika körkortsutbildningar som du kan få genom Magnussons Trafikskola.

Uncategorized | Comments Off on Uncategorized

Dörrstängare i Stockholm

På såväl offentliga platser som i det privata hemmet kan det ibland vara bra om man har en dörr som stängs igen av sig självt för att man ska slippa tänka på att man måste stänga dörren och verkligen inte glömmer detta bakom sig. Har man då en dörrstängare så är detta inget som man längre kommer att behöva tänka på. Är det en miljö där många människor rör sig och går ut och in genom dörrar hela tiden så är det väldigt bra om man har en automatisk dörrstängare eftersom att man då inte behöver tänka på att påminna och säga till om att dörren hela tiden ska vara stängd.

De flesta vet vad man menar för typ av dörrar när man pratar om sådana som har dörrstängare, det kan vara i skolor, på sjukhus, i affär och många andra miljöer och lokaler. Söker man efter att köpa en dörrstängare Stockholm så kan ni hitta dessa hos Lås-Arne i Huddinge. Där har man såväl lång erfarenhet av lås och allt som har med dörrar och lås att göra, samt att de även har ett stort urval av produkter och kommer kunna hjälpa er med val och installation av dörrstängare dit ni vill ha den.

Praktiskt och smidigt med dörrstängare.

Att installera en dörrstängare hemma är lite mer ovanligt än att göra det i offentliga lokaler och miljöer. Men för den skull är detta ingen omöjlighet, det är bara att prata med Lås-Arne i Huddinge så kommer de att kunna hjälpa er där med allt som ni behöver för att er dörrstängare ska passa in och fungera i den dörr eller de dörrar som du vill ha dem. Ta kontakt med företaget för att få mer information och göra en beställning på dörrstängaren ni är ute efter samt installation.

Uncategorized | Comments Off on Uncategorized

Skillnaden mellan premium och ekonomi värmepellets

Om du har hört mycket prat om premium och ekonomi värmepellets och halmpellets, men är osäker på vilken du behöver, så här är vad du behöver veta.

Premium värmepellets

Premium pelletsen är tillverkad av barrved, som produceras vid bearbetning av trä. Därefter barkas träet och pressas till cylindrar, som är helt ljusa i färgen. När de bränns kommer denna typen av bränslepellets ge minimalt med aska, vilket innebär att din panna eller kamin kräver mindre rengöring. Kanske du bara behöver spendera en stund om dagen eller veckan att hålla din panna eller kamin i bästa skick, så att det fungerar som bäst.

När du använder premium värmepellets, kommer du att få en jämn kvalitet av produkten och du har en försäkran om att det bränsle du använder för att värma ditt hem eller arbetsplats uppfyller europeiska standarder som garanterar värme och kvalitet. Detta innebär att varje påse eller leverans av träbränsle du använder kommer att ge samma mängd värme, och ska kvalitetssäkras.

Många av de ledande tillverkarna rekommenderar att du bara ska använder premiumpellets i din pelletspanna och kamin. Att använda ekonomi pellets kan innebära att du inte får samma mängd värme och effektivitet från din panna eller kamin, eftersom den termiska effekten av ekonomi pellets inte är garanterat att vara lika konsekvent.

Ekonomi värmepellets

Ekonomi pellets är också tillverkad av barrved men innehåller ofta lite bark eller återvunnet rent barrved. Dessa är oftast kortare och mörkare än premium träpellets, och är idealisk för användning i till exempel öppna spisar. Eftersom det inte finns någon standard för ekonomipellets, finns det ingen garanti för deras värme, eller konstruktion, därför rekommenderas de inte för användning i moderna vedpannor och kaminer.

När de bränns, kommer ekonomi halmpellets producera mer aska än premiumpelletsen, och så om du använder dem som bränsle, måste du tillåta lite mer tid för rengöring.

Uncategorized | Comments Off on Uncategorized

Hur fungerar tillverkning av olika plåtprodukter

När man talar om tillverkning av olika plåtprodukter, är det man diskuterar den process som används för att manipulera material för att skapa en komponent som kommer att användas i en slutprodukt. Det handlar om att ett material skärs, formas och klargörs. Plåttillverkning av plåtprodukter används i stort sett av alla slags tillverkningsområde, särskilt när det kommer till medicinsk utrustning, datorer, elektronik och apparater. I huvudsak kommer allt som är konstruerad av eller innehåller metall har gått igenom dessa processer:

Det finns ett antal sätt som plåt kan skäras i mindre bitar – klippning innebär att en skärmaskin med skjuvspänning skär ner stora bitar av materialet till mindre, elektrisk urladdning (EDM) innebär att ledande material smälts med en gnista från en laddad elektrod; slipande skärande innefattar användningen av slipmaskiner eller sågar för att skära igenom materialet, och laserskärning innefattar användningen av en laser för att uppnå exakta snitt i metallplåt. Efter det att metallen har skurits, kommer det att bildas i vilken form som önskas för de komponenter det behövs för. 

Det finns flera tekniker för att forma som kan användas – rullande omfattar platta bitar av metall som formade om och om igen med en rulle stativ, bockning och formning innebär att det material som hanteras för hand, stämpling innebär användning av verktyg för att stämpla mönster i plåten metall, stansning innebär att hålen läggs in i ytan på plåtprodukterna, och svetsning innebär att en bit av material som förenas med en annan med värme. 

När metallen har bildats, kommer det att passera genom en slutbehandling för att säkerställa att den är klar för användning. Detta innebär att metallen på till exempel krönbalkar slipas eller poleras med en slip för att ta bort eller eliminera ojämna fläckar och kanter på alla plåtprodukter. Denna process kan också innebära att metallen snabbt rengörs eller sköljs för att säkerställa att den är helt ren när den levereras till fabriken för dess avsedda ändamål.

Uncategorized | Comments Off on Uncategorized