Kategori: Brand & Säkerhet

Beställ era förbudsskyltar här

När det sker en förändring eller renovering av ett offentligt utrymme är det viktigt att allmänheten meddelas så att inga skador eller olyckor händer. För att nå ut till en stor folkmassa utan att behöva ha en person som står vid platsen hela tiden är det bra att ha skyltar. Det är inte vilka skyltar som helst utan förbudsskyltar som meddelar omgivningen vad som pågår på platsen och vad omgivningen behöver göra för att inte störa.

En förbudsskylt måste vara lätt att se och förstå, därför behövs det oftast en bild med tillhörande text för att säkerhetsställa att alla förstår innebörden. Du och ditt företag kan köpa förbudsskyltar som är aktuella och anpassade till just det du behöver. Kanske är det lokaler som behöver skyddas från allmänheten eller utrymmen som inte får blockeras av säkerhetsskäl.

Köp förbudsskylten via nätet

Oavsett vad skylten ska säga och förmedla så löser du det lätt hos Brandservice Syd som har sitt kontor i Trelleborg i Skåne. Det spelar ingen roll var ert företag ligger då kunderna är ifrån hela landet. Främst är det Skåne som är aktuellt som arbetsplats men oavsett var ert företag ligger kan ni garantera att få skyltar med bra kvalité och som är anpassade efter ert företag. Företaget är ett brandskyddsföretag och du kan hitta samt köpa skyltarna via internetshopen som finns på hemsidan.

Där hittar du allt ifrån nödskyltar till förbudsskyltar och diverse andra skyltar som kan vara nödvändiga. Du ser även priser och andra designalternativ på skyltarna via shpopen vilket gör att ni kan få en bild samt idé av hur era skyltar ska se ut.

Brand & Säkerhet | Comments Off on Brand & Säkerhet

Säkerhetsbesiktning och systematiskt brandskyddsarbete

En brandsäkerhetsinspektör utför noggranna kontroller av ditt hem eller byggnad för att se alla boende skyddas från de brand risker som går att förebygga. De kommer att tydligt beskriva och överlämna en rapport till dig om du misslyckas med deras säkerhetsbesiktning. Säkerhetsinspektören kontrollerar noggrant så att ett systematiskt brandskyddsarbete följs och uppdateras kontinuerligt eftersom det är ett ständigt pågående arbete.

Som namnet anger, handlar en brandsäkerhetsinspektörs jobb främst om att se ditt hem eller bostad är i överensstämmelse med ditt läns koder gällande eld reglering. Merparten av tiden, genomgår brandmän en kompletterande utbildning för att bli en certifierade brandsäkerhetsinspektörer. Det slutliga målet, oavsett vilken utbildning en brandsäkerhets inspektör genomgår, är att se ett hem eller företag är säker från möjligheten genom att förebygga bränder och att utrustningen och planering är på plats för att minimera risk för liv och egendom om en brand skulle uppstå av någon anledning.

Detta förebyggs under en säkerhetsbesiktning som i ett led av det systematiska brandskyddsarbetet. En brandsäkerhetsinspektör utför vanligen en grundlig inspektion av ett hus eller företag för att se till att huset har lämpligt antal larm och brandsläckare beroende på hur många våningar hemmet har och ser till att varje objekt är funktionell under deras säkerhetsbesiktning. Enligt lag måste en säkerhetsbesiktning ske för hyresfastigheter där man måste se till att brandsläckare och larm finns. Även företag inspekteras noggrant och ett starkt exempel på detta är företag inom restaurangbranschen eftersom där finns väldigt många brandfaror såsom, grillar, fritöser, stekbord med mera.

Ansulex är en av de mest populära släckanläggningarna för restauranger och gatukök. är En brandsäkerhets inspektör tittar också på ledningar i en byggnad att se till att inga utsatta ledningar som kan vara potentiellt farliga och orsaka en framtida brand. El föreskrifter inkluderar förordningar, till exempel avstånd mellan ledningar och objekt, till exempel skåp och tak locket. Alla elektriska ledningar bör också isoleras med gummi och de flesta områden måste jordas ordentligt för att säkerställa din brandsäkerhet något som även är viktigt att kontrollera på Ansulex systemen. Detta är några av de saker som noggrant kollas upp under en säkerhetsbesiktning.

Brand & Säkerhet | Comments Off on Brand & Säkerhet

En BAM utbildning kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden

BAM är en förkortning för den utbildning man kan få inom bättre arbetsmiljö. Något som är väldigt viktigt oavsett vilken arbetsplats du jobbar på, BAM utbildningen är även en möjlighet för dig att skapa en kompetens som gör att du blir antingen mer behövlig på den arbetsplats du redan arbetar på eller så kan du bli mer attraktiv på arbetsmarknaden ifall det är så att du i dagsläget är arbetslös.

Eftersom att reglerna kring arbetsmiljön skärps hela tiden så ser företagen och de olika arbetsplatserna vikten i att ha en huvudansvarig när det kommer till att sköta arbetsmiljön och se till att den fungerar för alla och att ingen faller mellan stolarna när det kommer till antagligen speciella eller helt enkelt vardagliga behov.

Kompetensökning genom BAM utbildningen

En BAM utbildning ökar din kompetens på det sättet att du förstår vad det är som ingår i en arbetsmiljö och vad det är som inte gör det. Det kan ibland vara förvirrande vem det är man ska ta hjälp av och gå till på sin arbetsplats om man har önskemål eller klagomål när det kommer till arbetsmiljön på sitt jobb. Men det lättaste man kan göra för att underlätta för alla som jobbar med dig är att ha en person som antingen har arbetsmiljöarbetet som sitt enda uppdrag eller om man kan kombinera det med andra uppgifter för att det inte ska bli en för stor belastning på företaget.

Men det är inte enbart en som är i behov av en BAM utbildning oftast, det är ju självklart den som är skyddsombud på arbetet som ska ha utbildningen i ryggsäcken, men det är även bra för chefer och huvudansvariga att de också har gått BAM utbildningen för att de ska ha koll på vad det är för regler och lagar som gäller.

Hitta företag som erbjuder utbildningar inom brand och brandskydd på nätet

För att hitta BAM utbildningar som ligger i närheten av just där du bor är det smidigaste att helt enkelt gå ut på Google och söka efter dem. Det finns ett flertal företag på en mängd orter runt om i Sverige som erbjuder denna typ av utbildning både till företag och privatpersoner. Ett företag som många anlitar och som dessutom har fått väldigt goda omdömen efter avslutad kursutbildning är just Brandexperten. Så om du bor i eller i närheten utav de orter de erbjuder sin BAM utbildning på så tycker jag definitivt att du ska anlita dem, eller åtminstone besöka deras webbsida för att ta del av deras mycket stora utbud inom brand och brandskydd av olika slag.

Brand & Säkerhet | Comments Off on Brand & Säkerhet