Perforerad plåt har flera användningsområden

Är du på jakt efter perforerad plåt? När det kommer till perforerad plåt stål så hittar du det hos SPG Metall AB. Detta är en plåttyp som även kallas för hålplåt och den används för en mängd olika saker. Det är inte ovanligt att man har denna sorts plåt för att skydda maskiner och fasader. Den används även för filter, möbler, butiksinredning och så vidare. Plåten är perforerad vilket betyder att den har en massa hål i sig som är i samma storlek. SPG Metall AB erbjuder denna typ av plåt så väl som att de har en hel del annat som har med plåt och metaller att göra. De är ett företag som verkar som leverantör till olika industrier. Bland deras produkter hittar du bland annat sträckmetall, gångdurk, svetsade galler, nät, perforerad plåt, metallduk med mera. De håller ett eget lager så de kan leverera det du behöver snabbt.

Hålplåt är bra att använda

Perforerad plåt kallas även för hålplåt. Det går att få det i en mängd tjocklekar, format samt att det går att få olika former på själva hålen. Har du egna önskemål kring dimensioner och material så kan det ordnas också. Formen på hålen i denna plåt kan vara runda så väl som kvadratiska. Vänd dig till SPG Metall AB om det är denna typ av plåt du har behov av. De har specialiserat sig på produkter inom metall, galler och plåt. På deras hemsida finns det kataloger du kan bläddra i på egen hand om du vill. Annars är det bara att kontakta dem direkt, så kan de berätta mer om vad de har för olika produkter.

Uncategorized | Comments Off on

Bra tätningslister för bostad eller företag

Alla har någon gång kämpat med att få en eller annan sak helt tät. Det är inte en lätt uppgift och minsta lilla läcka gör att det inte är optimalt. Därför går det nu till bra pris att köpa tätningslister vilka håller en hög och bra kvalitet. Tätning kan behöva göras på en mängd olika ställen. Allt från dörrar och fönster till runt lucköppningar och liknande. Fantasin är det enda som sätter gränserna för var och hur det egentligen ska tätas. Ljuddämpning är en vanlig anledning till denna typ av tätning. Ofta görs det i allmänna utrymmen eller hos företag mellan kontor då det är viktigt att det som sägs inne i rummet inte går att höra för dem som sitter utanför och inväntar sin tur.

Tätningslister med kvalitet.

Kosta på och gör det tätt och fint på företaget. Ingen mer vind i håret från fönstret som alltid dragit eller sura kollegor som hört varje diskussion inne på ett kontor. Det är dags att göra vad man kan för att förhindra både det ena och det andra att komma ut till öron det inte är avsett för.

Anlita någon att se till att det finns tätningslister överallt där det faktiskt går att sätta upp. Det handlar om medarbetarnas dagliga miljö vilket är mycket viktigt för företaget att vårda. Ingen medarbetare ska behöva oroa sig för att diskussioner med en chef hörs ut till någon annan exempelvis. Se till att det blir ljuddämpat och bra. Slipp oro och framförallt onödiga konflikter som inte behöver uppstå alls.

Uncategorized | Comments Off on

Hur går betongåtervinning till?

Det produceras årligen flertalet miljarder kubikmeter med betong i världen, varav 50 miljoner inte används på byggplatserna. Denna restbetong blir istället till avfall och utgör merkostnader inom byggbranschen. Det kostar idag stora pengar att hantera restbetongen och återvinningen av denna betong för att skapa ny betong, sker i en väldigt liten skala.

Det har numera lanserats system som omvandlar våt restbetong till torr ballast på kemisk väg, som sedan används för att producera ny betong. Man forslar sedan betongen vidare till betongblandarverket, med hjälp av ett fordon som under färden roterar betongen. Den ballast som blir återstoden i processen är torr, varför inget slam eller föroreningar förekommer efter hanteringen och lagringen av restbetongen.

Detta system är beprövat vid ett flertal anläggningar i Norden för betongåtervinning. Det resultat som påvisats är gott, varför denna lösning är att rekommendera inför framtiden.

Naturvårdsverkets syn på betongåtervinningen

Sex år framåt i tiden, från idag räknat, skall enligt EU-direktiven alltmer bygg-och rivningsavfall bli återvunnet. Detta gör att det ställs stora krav på byggbranschen och då framför allt inom betongåtervinning, vilket kräver en förbättring. Många menar att det kan återvinnas mera betong i en högre grad än vad som görs idag.

Problemet är bara att betongåtervinning kan medföra miljöfarligt avfall enligt Naturvårdsverket, som ställer stora krav på en minskning av detta. Kraven är dock alltför stränga, då det tillåtna värdet av miljöfarliga ämnen och föroreningar är mycket låga vid en betongåtervinning. Riktlinjerna för denna typ av återvinning får därför anses vara alltför diffusa, då handbokens text anser att det avfall som blir kvar, bara får utgöra en ringa miljörisk. Den tar inte tillräcklig hänsyn till den totala återvinningsprocessen ur miljösynpunkt. Detta avser koldioxidutsläppet vid transporten av avfallet. Dessutom gäller det restmaterialet bergkross som skall användas såsom fyllnadsmaterial.

Uncategorized | Comments Off on

En bra körskola i Linköping

När du är miljömedveten och samtidigt söker en bra körskola i Linköping, finns det egentligen inte så där väldigt många skolor att välja emellan. Naturligtvis börjar alltfler körskolor gå över till miljövänliga fordon, men utan att utbilda sina elever i en miljövänlig körning, kommer inte detta att räcka långt. Söker du dessutom en körskola i Linköping med många års erfarenhet som har varit med såsom en av de äldsta i branschen, så blir genast urvalet ännu mindre.

Lägger du sedan till att denna körskola i Linköping ska kunna ge utbildning för alla former av fordon och typer av körningar, har du i stort sett bara ett val kvar. Det är därför som så många väljer Magnusons Trafikskola i Linköping med hemsidan www.magnusons.se, som sin skola när det gäller körkortsutbildning.

Detta är Magnussons körskola i Linköping.

Magnusons Trafikskola är en körskola med en lång erfarenhet och kunskap när det gäller alla typer av körkortsutbildningar. När du väljer att ta dina körlektioner och teorin hos Magnussons Trafikskola, väljer du en körskola i Linköping där du verkligen får en gedigen utbildning. Detta gör att du med en stor säkerhet och en god kunskap kommer att kunna framföra ditt fordon i trafiken väl efter godkänd uppkörning.

Såsom seriös körskola i Linköping, strävar Magnusons Trafikskola efter att utbilda sina elever i en miljövänlig körning. Du får även veta hur viktigt det är att ha kontroll över dina fordons utsläpp av miljöfarliga ämnen, samt kännedom om hur viktigt det kan vara att välja ett fordon med en låg miljöpåverkan. Allt detta ingår i de olika körkortsutbildningar som du kan få genom Magnussons Trafikskola.

Uncategorized | Comments Off on

Dörrstängare i Stockholm

På såväl offentliga platser som i det privata hemmet kan det ibland vara bra om man har en dörr som stängs igen av sig självt för att man ska slippa tänka på att man måste stänga dörren och verkligen inte glömmer detta bakom sig. Har man då en dörrstängare så är detta inget som man längre kommer att behöva tänka på. Är det en miljö där många människor rör sig och går ut och in genom dörrar hela tiden så är det väldigt bra om man har en automatisk dörrstängare eftersom att man då inte behöver tänka på att påminna och säga till om att dörren hela tiden ska vara stängd.

De flesta vet vad man menar för typ av dörrar när man pratar om sådana som har dörrstängare, det kan vara i skolor, på sjukhus, i affär och många andra miljöer och lokaler. Söker man efter att köpa en dörrstängare Stockholm så kan ni hitta dessa hos Lås-Arne i Huddinge. Där har man såväl lång erfarenhet av lås och allt som har med dörrar och lås att göra, samt att de även har ett stort urval av produkter och kommer kunna hjälpa er med val och installation av dörrstängare dit ni vill ha den.

Praktiskt och smidigt med dörrstängare.

Att installera en dörrstängare hemma är lite mer ovanligt än att göra det i offentliga lokaler och miljöer. Men för den skull är detta ingen omöjlighet, det är bara att prata med Lås-Arne i Huddinge så kommer de att kunna hjälpa er där med allt som ni behöver för att er dörrstängare ska passa in och fungera i den dörr eller de dörrar som du vill ha dem. Ta kontakt med företaget för att få mer information och göra en beställning på dörrstängaren ni är ute efter samt installation.

Uncategorized | Comments Off on

Säkerhetsbesiktning och systematiskt brandskyddsarbete

En brandsäkerhetsinspektör utför noggranna kontroller av ditt hem eller byggnad för att se alla boende skyddas från de brand risker som går att förebygga. De kommer att tydligt beskriva och överlämna en rapport till dig om du misslyckas med deras säkerhetsbesiktning. Säkerhetsinspektören kontrollerar noggrant så att ett systematiskt brandskyddsarbete följs och uppdateras kontinuerligt eftersom det är ett ständigt pågående arbete.

Som namnet anger, handlar en brandsäkerhetsinspektörs jobb främst om att se ditt hem eller bostad är i överensstämmelse med ditt läns koder gällande eld reglering. Merparten av tiden, genomgår brandmän en kompletterande utbildning för att bli en certifierade brandsäkerhetsinspektörer. Det slutliga målet, oavsett vilken utbildning en brandsäkerhets inspektör genomgår, är att se ett hem eller företag är säker från möjligheten genom att förebygga bränder och att utrustningen och planering är på plats för att minimera risk för liv och egendom om en brand skulle uppstå av någon anledning.

Detta förebyggs under en säkerhetsbesiktning som i ett led av det systematiska brandskyddsarbetet. En brandsäkerhetsinspektör utför vanligen en grundlig inspektion av ett hus eller företag för att se till att huset har lämpligt antal larm och brandsläckare beroende på hur många våningar hemmet har och ser till att varje objekt är funktionell under deras säkerhetsbesiktning. Enligt lag måste en säkerhetsbesiktning ske för hyresfastigheter där man måste se till att brandsläckare och larm finns. Även företag inspekteras noggrant och ett starkt exempel på detta är företag inom restaurangbranschen eftersom där finns väldigt många brandfaror såsom, grillar, fritöser, stekbord med mera.

Ansulex är en av de mest populära släckanläggningarna för restauranger och gatukök. är En brandsäkerhets inspektör tittar också på ledningar i en byggnad att se till att inga utsatta ledningar som kan vara potentiellt farliga och orsaka en framtida brand. El föreskrifter inkluderar förordningar, till exempel avstånd mellan ledningar och objekt, till exempel skåp och tak locket. Alla elektriska ledningar bör också isoleras med gummi och de flesta områden måste jordas ordentligt för att säkerställa din brandsäkerhet något som även är viktigt att kontrollera på Ansulex systemen. Detta är några av de saker som noggrant kollas upp under en säkerhetsbesiktning.

Brand & Säkerhet | Comments Off on

Skillnaden mellan premium och ekonomi värmepellets

Om du har hört mycket prat om premium och ekonomi värmepellets och halmpellets, men är osäker på vilken du behöver, så här är vad du behöver veta.

Premium värmepellets

Premium pelletsen är tillverkad av barrved, som produceras vid bearbetning av trä. Därefter barkas träet och pressas till cylindrar, som är helt ljusa i färgen. När de bränns kommer denna typen av bränslepellets ge minimalt med aska, vilket innebär att din panna eller kamin kräver mindre rengöring. Kanske du bara behöver spendera en stund om dagen eller veckan att hålla din panna eller kamin i bästa skick, så att det fungerar som bäst.

När du använder premium värmepellets, kommer du att få en jämn kvalitet av produkten och du har en försäkran om att det bränsle du använder för att värma ditt hem eller arbetsplats uppfyller europeiska standarder som garanterar värme och kvalitet. Detta innebär att varje påse eller leverans av träbränsle du använder kommer att ge samma mängd värme, och ska kvalitetssäkras.

Många av de ledande tillverkarna rekommenderar att du bara ska använder premiumpellets i din pelletspanna och kamin. Att använda ekonomi pellets kan innebära att du inte får samma mängd värme och effektivitet från din panna eller kamin, eftersom den termiska effekten av ekonomi pellets inte är garanterat att vara lika konsekvent.

Ekonomi värmepellets

Ekonomi pellets är också tillverkad av barrved men innehåller ofta lite bark eller återvunnet rent barrved. Dessa är oftast kortare och mörkare än premium träpellets, och är idealisk för användning i till exempel öppna spisar. Eftersom det inte finns någon standard för ekonomipellets, finns det ingen garanti för deras värme, eller konstruktion, därför rekommenderas de inte för användning i moderna vedpannor och kaminer.

När de bränns, kommer ekonomi halmpellets producera mer aska än premiumpelletsen, och så om du använder dem som bränsle, måste du tillåta lite mer tid för rengöring.

Uncategorized | Comments Off on

En BAM utbildning kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden

BAM är en förkortning för den utbildning man kan få inom bättre arbetsmiljö. Något som är väldigt viktigt oavsett vilken arbetsplats du jobbar på, BAM utbildningen är även en möjlighet för dig att skapa en kompetens som gör att du blir antingen mer behövlig på den arbetsplats du redan arbetar på eller så kan du bli mer attraktiv på arbetsmarknaden ifall det är så att du i dagsläget är arbetslös.

Eftersom att reglerna kring arbetsmiljön skärps hela tiden så ser företagen och de olika arbetsplatserna vikten i att ha en huvudansvarig när det kommer till att sköta arbetsmiljön och se till att den fungerar för alla och att ingen faller mellan stolarna när det kommer till antagligen speciella eller helt enkelt vardagliga behov.

Kompetensökning genom BAM utbildningen

En BAM utbildning ökar din kompetens på det sättet att du förstår vad det är som ingår i en arbetsmiljö och vad det är som inte gör det. Det kan ibland vara förvirrande vem det är man ska ta hjälp av och gå till på sin arbetsplats om man har önskemål eller klagomål när det kommer till arbetsmiljön på sitt jobb. Men det lättaste man kan göra för att underlätta för alla som jobbar med dig är att ha en person som antingen har arbetsmiljöarbetet som sitt enda uppdrag eller om man kan kombinera det med andra uppgifter för att det inte ska bli en för stor belastning på företaget.

Men det är inte enbart en som är i behov av en BAM utbildning oftast, det är ju självklart den som är skyddsombud på arbetet som ska ha utbildningen i ryggsäcken, men det är även bra för chefer och huvudansvariga att de också har gått BAM utbildningen för att de ska ha koll på vad det är för regler och lagar som gäller.

Hitta företag som erbjuder utbildningar inom brand och brandskydd på nätet

För att hitta BAM utbildningar som ligger i närheten av just där du bor är det smidigaste att helt enkelt gå ut på Google och söka efter dem. Det finns ett flertal företag på en mängd orter runt om i Sverige som erbjuder denna typ av utbildning både till företag och privatpersoner. Ett företag som många anlitar och som dessutom har fått väldigt goda omdömen efter avslutad kursutbildning är just Brandexperten. Så om du bor i eller i närheten utav de orter de erbjuder sin BAM utbildning på så tycker jag definitivt att du ska anlita dem, eller åtminstone besöka deras webbsida för att ta del av deras mycket stora utbud inom brand och brandskydd av olika slag.

Brand & Säkerhet | Comments Off on

Hur fungerar tillverkning av olika plåtprodukter

När man talar om tillverkning av olika plåtprodukter, är det man diskuterar den process som används för att manipulera material för att skapa en komponent som kommer att användas i en slutprodukt. Det handlar om att ett material skärs, formas och klargörs. Plåttillverkning av plåtprodukter används i stort sett av alla slags tillverkningsområde, särskilt när det kommer till medicinsk utrustning, datorer, elektronik och apparater. I huvudsak kommer allt som är konstruerad av eller innehåller metall har gått igenom dessa processer:

Det finns ett antal sätt som plåt kan skäras i mindre bitar – klippning innebär att en skärmaskin med skjuvspänning skär ner stora bitar av materialet till mindre, elektrisk urladdning (EDM) innebär att ledande material smälts med en gnista från en laddad elektrod; slipande skärande innefattar användningen av slipmaskiner eller sågar för att skära igenom materialet, och laserskärning innefattar användningen av en laser för att uppnå exakta snitt i metallplåt. Efter det att metallen har skurits, kommer det att bildas i vilken form som önskas för de komponenter det behövs för. 

Det finns flera tekniker för att forma som kan användas – rullande omfattar platta bitar av metall som formade om och om igen med en rulle stativ, bockning och formning innebär att det material som hanteras för hand, stämpling innebär användning av verktyg för att stämpla mönster i plåten metall, stansning innebär att hålen läggs in i ytan på plåtprodukterna, och svetsning innebär att en bit av material som förenas med en annan med värme. 

När metallen har bildats, kommer det att passera genom en slutbehandling för att säkerställa att den är klar för användning. Detta innebär att metallen på till exempel krönbalkar slipas eller poleras med en slip för att ta bort eller eliminera ojämna fläckar och kanter på alla plåtprodukter. Denna process kan också innebära att metallen snabbt rengörs eller sköljs för att säkerställa att den är helt ren när den levereras till fabriken för dess avsedda ändamål.

Uncategorized | Comments Off on